Vevkollegiet ARAKNE
  

NYHETSARKIV
   NYHETSARKIV      
 


 


 AKTUELT FRA ARAKNE
   med jevne mellomrom legges det ut saker fra og om ARAKNE

 


Publisert 18. mai 2012

AKTIVITET PÅ ATELIERENE.

Vinteren og våren har vært hektisk for medlemmene i ARAKNE. I tillegg til de små
"Om skog"-teppene, skal alle ha med noen nye store billedtepper.

Kontakten oss imellom har for det meste gått via mail og telefon når vi har hatt behov for det.

Årsmøtet ble avholdt tidligere i vår med planlegging av utstillingen og drøfting av fremtidige aktiviteter. Det er godt å ha tilgang til Skype når noen av oss bor langt borte.

 

Vi gleder oss til utstillingsmontering på Skogmuseet. Til kreativt arbeid med sosialt samvær. Til å forme en interssant utstilling av kunstverk laget i et tradisjonsrikt håndverk.

Det spennende er alltid: Hvordan fungerer teppene i forhold til hverandre? Tepper som har blitt produsert på hver enkelts atelier uten så mye kontakt oss imellom. Men temaet ligger der som en rettesnor: Å ta pulsen på tiden - å lage et avtrykk av nåtiden. "Fortelle en historie" om noe vi er opptatt av

 

Vi er alle oppmerksomme på våres forskjellige kunstneriske uttrykk. Vi skal gi hverandre rom til å utvikle oss videre. Ikke la oss påvirke direkte av hverandre, men la oss bli gjensidig inspirert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417