Vevkollegiet ARAKNE
  

NYHETSARKIV
   NYHETSARKIV      
 


 


 AKTUELT FRA ARAKNE
   med jevne mellomrom legges det ut saker fra og om ARAKNE

 


Publisert februar 2013
ARAKNE HAR HATT INTERN WORKSHOP IGJEN

Høsten 2012 hadde Vevkollegiet ARAKNE sin hittil siste workshop. Den var myntet på utstillingen som skal holdes til våren i Halden Kunstforenings lokaler på Rød Herregård.

Siden det er 2013 og jubileumsår for kvinners stemmerett i Norge ønsket vi å sette fokus på dette temaet.

Workshopen ble holdt - som vanlig - i Anne-Kirstis verksted. Kamme kunne ikke komme denne gang, så vi holdt kontakt med henne gjennom SKYPE.

Denne workshopen ble ikke den vanlige jobbe-med-saks-og-papir, men hver av oss grep tak i det mediet vi hadde lyst til å jobbe med eller undersøke. I tillegg til diskusjonene rundt temaet, ønsket Anne-Kirsti å jobbe direkte med tråd på veveramme. Mette noterte og skisserte og Randi gjorde dypere undersøkelser på internett. Vi kom hver av oss fram til hva vi ville jobbe videre med og undersøke nærmere.

Temaet for de neste 55x55 arbeidene er klar: Sette fokus på kvinnenes kamp - både for rett til å stemme ved valg, og for retten til å være en del av samfunnet som skal ta stilling til og bestemme i aktuelle samfunnsspørsmål for samtiden og for fremtiden.

Se flere bilder fra workshopen

 

Tilbake

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417