Vevkollegiet ARAKNE
  

NYHETSARKIV
   NYHETSARKIV      
 


 


 AKTUELT FRA ARAKNE
   med jevne mellomrom legges det ut saker fra og om ARAKNE

 


Publisert mars 2013
HANNAH RYGGEN BIENNALE 2013

1. mars ble den første Hannah Ryggen Biennalen avholdt i Ørlandet Kulturhus på Brekstad i regi av Ørland og Bjugn Kunstforening.

 

 


Fra venstre: Randi H. Hjorth, Marit Paasche, Miles Mc Aliden
Mari Meen Halsøy og Unn Sønju

Det var 4 foredragsholdere på biennalen: Unn Sønju, Marit Paasche, Mari Meen Halsøy og Vevkollegiet ARAKNE v/ Anne-Kirsti Espenes og Randi Heitmann Hjorth.

Unn Sønju er for tiden utstiller i Galleri Hans med arbeid fra sitt spennende prosjekt RAW WAR som omhandler protest mot krig og terror. Hun fortalte om sitt kunstnerskap og om forholdet til sitt store forbilde, Hannah Ryggen.

 

Marit Paasche, kunsthistoriker, forfatter og kurator, snakket om Hannah Ryggen sett i forhold til de samtidige kunstnere i Norge og Europa. Hun arbeider med en bok om dette emnet. Den utkommer om ikke så altfor lenge.

 

 


Unn Sønju viser rundt i utstillingen

Mari Meen Halsøy fortalte om sitt prosjekt "WOUNDS" i Beirut. Hvor hun setter fokus på de langvarige og negative konsekvenser av konflikter som ender i krigshandlinger, og gir et bilde på enkeltmenneskers maktesløshet i en krigssituasjon. Hun vever på gata og holder performance hvor hun viser omsorg ved å dekke til kulehull og andre sår fra krigen med små og større vevnader.

Anne-Kirsti og Randi fortalte om Vevkollegiet ARAKNE og om det 5-årige prosjektet Verdensveven/Weave World Wide. Om arbeidet fra workshops til utstillinger og dokumentasjon på hjemmesiden. Om å sette fokus på forhold i samfunnet som fortjener oppmerksromhet.

 

 

 

 

 


Randi, Unn og Anne-Kirsti foran bysten av Hanna

 

Tilbake

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417