Vevkollegiet ARAKNE
  

NYHETSARKIV
   NYHETSARKIV      
 


 


 AKTUELT FRA ARAKNE
   med jevne mellomrom legges det ut saker fra og om ARAKNE

 


Publisert mai 2013
NY FANE TIL RANHEIM SKOLE

Anne-Kirsti Espenes har laget ny fane til Ranheim skole. Den ble innvidd 17. mai i år.

For om lag to år siden laget elevene ved skolen tegninger til fanen. Noen av disse er brukt som utgangspunkt for figurene på forsiden. Videre var det ønske om at den nye skolebygningen som ble tatt i bruk i 2010 skulle være med. Beliggenheten nær fjorden skulle også vises.

Baksiden prydes av skolens motto

 

Foto Anne-Kirsti Espenes

 

Tilbake

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417