Vevkollegiet ARAKNE
  

PROSJEKT WWW
  GENERELL INFORMASJON UTSTILLINGER WORKSHOPS BILDER OMTALER  


 


 MINST EN UTSTILLING I ÅRET
   Verdensveven/Weave World Wide - 2009-2013

 


ARAKNE hadde som mål å gjennomføre minst en utstilling årlig i løpet av femårs- perioden. Til hver utstilling ble det presentert ett felles verk, som var satt sammen av fire mindre vevnader i samme format, 55 cm x 55 cm. Ett arbeid fra hver av de fire kunstnerne. Grunnlaget eller forarbeidet for de fire mindre arbeidene ble lagt på workshopen forut for den aktuelle utstillingen. Arbeidsmåte og tema ble presentert på utstillingene sammen med det ferdige, felles verket i form av foto, skriftlige kommentarer med mer.

I tillegg til de sammensatte firedelte arbeidene, ble det vist individuelle verk med tilknytning til det felles samlende tema Verdensveven/Weave World Wide. Formatene var svært forskjellige med store klassiske billedtepper og tredimensjonale arbeider så vel som miniatyrer i utradisjonelle materialer.


Prosjektet er nå gjennomført med følgende utstillinger
Galleri Rød - Halden Kunstforening oktober 2013
Galleriet i Norsk Skogmuseum, Elverum, sommer 2012.
Galleri Hans i Ørland Kultursenter. Brekstad, vår 2011
Leidangsgalleriet ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter
administrert av Nils Aas Kunstverksted, vår/sommer 2010
Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos sommer 2009
Rørosmuseet vinter/vår 2009

   
Last ned flygeblad fra utstillingen i Namsos. PDF  

Last ned flygeblad fra utstillingen i Røros. PDF

 

 

Last ned flygeblad fra utstillingen på Stiklestad
PDF

   

Last ned flygeblad fra utstillingen i
Galleri Hans, Ørland Kultursenter, Brekstad
PDF

  Last ned flygeblad fra utstillingen i Norsk Skogmuseum, Elverum PDF   Last ned flygeblad fra utstillingen i Galleri Rød Halden
PDF

 

Se flere bilder

 


CONTACT INFORMATION

Vevkollegiet ARAKNE
v/ Anne-Kirsti Espenes
Saxenborg Allé 2.
7045 Trondheim, Norway

Phone: (+47) 73 51 53 35
Mobile: (+47) 995 80 417

Email: Kontakt enkeltkunstnerne

org.nr. 993 541 087

 

 

Hjemmesiden er laget med støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417