Vevkollegiet ARAKNE
  

KUNSTNERE
   ANNE-KIRSTI ESPENES KAMME GREIFF METTE N. HANDBERG RANDI H. HJORTH
 


 


 KAMME GREIFF
  Arbeider for at billedveven skal være en del av samtidskunsten.    Tlf. 74 27 46 10    kamme.greiff@online.no

 


 OM GREIFF - OMTALER - CV - ANDRE ARBEIDER - ELDRE ARBEIDER

 

CV – English text in color

Utdanning
1971 - 74 Statens Håndtverk og kunstindustriskole med diplom
1969 - 70 Werkkunst Hochschule , Münster, Tyskland
1968 - 69 Kunstskolen i Trondheim
1966 - 68 Nord-Trøndelag Kvindelige husflidsskole

Education
1971 - 74 Statens Håndtverk og Kunstindustriskole, Diplom
(National Academy of Decorative Arts), Norway
1969 - 70 Werkkunst Hochschule , Münster, Germany
1968 - 69 Kunstskolen i Trondheim, (Trondheim Academy of Fine Art)
Norway
1966 - 68 ’Nord-Trøndelag Kvindelige Husflidsskole’, Norway

Separatutstillinger
2019 Namsos Kunstforening
2016 Kunstmuseet Nord-Trøndelag
2008 Steinkjer Kunstforening
2006 Nord-Trøndelag Fylkesgalleri
2000 Meråker Kunstforening
1994 Levanger Kunstforening
1993 Risør Kunstforening
1990 Rakkestad Kunstforening
1990 Kongsberg Kunstforening
1990 Nord-Trønderlag fylkesgalleri

Selected Solo Exhibitions
2019 Namsos Art Society, Norway
2016 Nord-Trøndelag Art Museum
2008, Steinkjer Art Society, Norway
2006, North-Trøndelag County Gallery, Norway
2000, Meråker Art Society, Norway
1994, Levanger Art Society, Norway
1993, Risør Art Society, Norway
1990, Rakkestad, Art Society Norway
1990, Kongsberg Art Society, Norway
1990, North-Trøndelag County Gallery Norway,


Gruppeutstillinger i utvalg
ARAKNE, Neadalen Kunstforening, Selbu 2015
'Om kvinner og stemmerett' i Galleri Rød, Halden Kunstforening 2013
(6. og siste utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'Om skog' i galleriet til Norsk Skogmuseum, Elverum 2012
(5. utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'Hyllest til Hannah'
i Galleri Hans, Ørland Kultursenter, Brekstad 2011
(4. utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'VERDENSVEVEN3' i Leidangsgalleriet, Stiklestad/Nils Aas Kunstverksted 2010
(3. utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
ARAKNE med prosjektet ’Verdensveven/Weave World Wide’, Nord Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos 2009
ARAKNE med prosjektet ’Verdensveven/Weave World Wide’, Rørosmuseet 2009
’Ny norsk billedvev’, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim 1992
’Midt-norske tekstilkunstnere’, vandreutstilling: Island, Færøyene, Sverige og Norge 1992-93
’Tekstil-89’, Kunstnernes Hus, Moskva
’Tekstil -88’, Maihaugen, Lillehammer
TBK ,’Tekstilkunst’ ,vandreutstilling: Sør- Trøndelag 1981

Selected Textile Group Exhibitions
ARAKNE, Neadalen Art Society, Selbu 2015
'About Women and Suffrage' in Galleri Rød, Halden Kunstforening 2013
(6th. an last exhibition in the project Verdensveven/Weave World Wide)
'On Forests' in the gallery at Norsk Skogmuseum, Elverum 2012
(5th exhibition in the project 'Verdensveven/Weave World Wide')
'Tribute to Hannah' in Galleri Hans, Ørland Kultursenter, Brekstad 2011
(4th exhibition in the project 'Verdensveven/Weave World Wide')
ARAKNE- 'Verdensveven3'. Stiklestad/Nils Aas Kunstverksted 2010
(3rd. exhibition in the project 'Verdensveven/Weave World Wide')
ARAKNE with the project ‘Verdensveven/Weave World Wide’, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos 2009
ARAKNE with the project ‘Verdensveven/Weave World Wide’, Røros museum 2009
‘New Norwegian Tapestry’, Museum of Applied Arts, Trondheim 1992
‘Midtnorsk tekstilutstilling’, Iceland, The Faroes, Sweden, Norway (tour) 1989 - 93
‘Tekstil-89’, House of Art, Moscow 1989 (Russia)
‘Textile -88’, Maihaugen, Lillehammer 1988
TBK, Textile Art , South- Trøndelag (tour) 1981

Kollektive utstillinger i utvalg
’Tids Tegn’, Nord-Trøndelag fylkesgalleri Namsos 2008
Namdal Kunstgruppe, Nord- Trøndelag fylkesgalleri, Namsos 2007
Nord-Trøndelag fylkes stipendutstilling 2003
Trøndelag Bildende Kunstnere - TBK`s jubileumsutstilling 2000
’Kunstnere i Namdalen’, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos 2000
Trønderlagsutstillingen 1978 – 79 – 85 – 88 – 91 - 95 - 96
’Namdal kunstgruppe’, vandreutstilling i Trøndelagsfylkene og Sverige 1976 - 1985
’Raulandsutstillingen’, Rauland 1990
’Kunst fra fem landsdeler’, Florø 1988

Selected Collective Exhibitions
‘Tids Tegn’ Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos 2008
‘Namdal Art Group’, North-Trøndelag County Gallery 2007
North-Trøndelag County, Scholarship Exhibition 2003
‘TBK`s Jubilee Exhibition’ 2000
‘Artists in Namdalen’ County Gallery, Namsos 2000
‘Trøndelagsutstillingen’ annual exhibition (tour) 1996-95-91-88-85-79-78
‘Namdal Art Group’, South- an North- Trøndelag and Sweden (tour) 1976 - 1985
‘The Rauland Exhibition’, Rauland 1990
‘Art From Five Parts of the Country’, Florø 1988


Utsmykninger etter 1980
Namdalshagen, "Kamme Greiff - Rummet"
Meråker Bibliotek, Meråker
Hyllenget, Overhalla
Namdal Rehabilitering, Høylandet, Nord-Trøndelag
Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT) i Namsos
Sykehuset Levanger, kapellet
Avinor, Tårnbygget i Namsos lufthavn
NA/Hojems bygg, Namdalsavisa, Namsos
Namsos Sykeheim
NTS ”Namdalingen” Hurtigbåt
Lærerhøyskolen i Nesna
Distriktshøyskolen i Alta
Namsos Sparebank
Sykeuset Namsos
Myre Kirke i Vesterålen, altertavle

Commishons after 1980
Namdalshagen, "The Kamme Greiff - Room"
Meråker Library, Meråker
Hyllenge Fishing-Mansion, Overhalla Namdal Rehabilitation Centre
North-Trøndelag University College, HINT
Levanger Hospital Chappel
Avinor, Control Tower at Namsos Airport
NA/Hojems bygg, Namsos
Namsos Nursing Home
NTS ‘Namdalingen’, regional-boat
Nesna University, College of Education
Regional University College, Alta
Namsos Sparebank
Namsos Regional Hospital
Myre Church, Vesterålen


Innkjøp i utvalg
Museet Midt Kunstsamling
Overhalla Sykeheim
KS Nord-Trøndelag, gave dronning Sonjas 70 årsdag
Vinderen akuttpsykiatrisk avd. Oslo
Stjørdal Rådhus
Nord-Trøndelag fylkesgalleri
Meråker kommune
Øysletta skole, Overhalla
Amrex corp. Collection, Alabama, USA
Flora Kunstslag, Florø
Olavshallen, Trondheim
Trondheim kommune
Nord og Sør-Trøndelag fylke
Namdal Sykehus, Namsos
Levanger kunstforening
Namsos Sparebank
Namsos kunstforening
Norsk kulturråd

Selected Purchases/Collectors
Museet Midt Art Collection
Overhalla Nursing Home (NO)
KS North-Trøndelag, gift for the Norwegian queen dronning Sonja´s 70th birthday (NO)
Vinderen Emergency Psychiatric Hospital. Oslo (NO)
Stjørdal Town hall (NO)
North-Trøndelag County Gallery (NO)
Meråker Local Government (NO)
Øysletta School, Overhalla (NO)
Amrex Corp. Collection, Alabama, (US)
Flora Art Club, Florø
Olavshallen, Trondheim
Trondheim Local Government
North and South-Trøndelag County Administration
Namdal Regional Hospital, Namsos
Levanger Art Society
Namsos Sparebank
Namsos Art Society
Norwegian Cultural Council

Stipender
Namsos Kulturpris 2016
Prosjekt-stipend 2014
Utstilling stipend 2005
Nord-Trøndelag fylkes reisestipend 2003/1992
Vederlagsfondets stipend 1989
BKS materialstipend 1987
Statens reise og studiestipend 1980
Statens etableringsstipend 1975.

Grants and Scholarships
Namsos Culture Grant 2016
Project Grant, 2014
Exhibition Grant for Artists 2005
North-Trøndelag County. Travelling Grant for Artists 2003 and 1992
‘Vederlagsfondets stipend’ Remuneration Foundation grant 1989
BKS Material Grant 1987
The National Travelling and Study Grant for Artists 1980
The National Establishing Grant for Yong Artists 1975.

Studiereiser
Oman 2018 - Iran 2017 - Kina 2004 - Egypt 1993 - Hellas 1984 - Mexico 1979 - Italia 1970 og 88.

Travel Grants and Trips
Oman 2018 - Iran 2017 - China 2004 - Egypt 1993 - Greece 1984 - Mexico 1979 - Italy 1970 and 1988.

Annet
Representert i boken "Kunstnar utanfor Sentrum" av Liv Marit Idsø 2020
Representert i publikasjonen Moltrom i Meråker (Stiftelsen Meråker-Musea) 2015
Representert i boken Ny norsk billedvev – et gjennombrudd 1992.

Publishing and Catalogues
Represented in the book "Kunstnar utanfor Sentrum" by Liv Marit Idsø, 2020
Represented in the publication Moltrom in Meråker ( The Meråker foundation - Musea) 2015
Represented in ’Ny norsk billedvev – et gjennombrudd’ 1992

Medlemskap
Trøndelag Bildende Kunstnere
Norske Tekstilkunstnere
Norske Billedkunstnere.

Memberships
Trønderlag Bildende Kunstnere (TBK)
Norske Tekstilkunstnere (Norwegian Textile Artists)
Norske Billedkunstnere (Norwegian Artists Union)

 
vev1

KONTAKTINFORMASJON
Adresse:
Ludvig Kr. Daaes vei 9,
7800 Namsos

Tlf. (+47) 74 27 46 10
E-post: kamme.greiff@online.no

Medlem av BONO

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417