Vevkollegiet ARAKNE
post@arakne.no  

KUNSTNERE
   ANNE-KIRSTI ESPENES KAMME GREIFF METTE N. HANDBERG RANDI H. HJORTH
 


 


 RANDI HEITMANN HJORTH
  Jobber med 2- og 3-dimensjonal billedvev i et abstrakt formspråk.   Tlf. 957 56 514     randi.h.hjorth@gmail.com

 


 OM HJORTH - OMTALER - CV - ANDRE ARBEIDER - ELDRE ARBEIDER

 

CV – English text in color

Utdanning
Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design 1969 -72

Education
Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen. Textile art - 1969 -72

Stipend
Dir. dr med H. Evensens legat - 1991
Vederlagsfondets stipend - 19
Statens reise- og studiestipend - 1989
Norsk Kulturråds Debutantstøtte - 1987
Lenvik Kommune og Troms Fylkes Kulturstipend - 1980

Scolarships/Grants
Dir. dr med H. Evensens legacy 1991
Remuneration Foundation (Vederlagsfondet) scholarship 1990
The National Travel and Study Grants for Artists - 1989
Nowegian Cultural Council Debutants support - 1987
Lenvik Community & Troms County Scholarship for Artists - 1980

Separatutstillinger
Neadalen Kunstforening, Selbu - 1995
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum - 1990

Solo Exhibitions
Neadalen Kunstforening, Selbu - 1995
Museum for Applied Arts (Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum).Trondheim - 1990

Gruppe- og Kollektivutstillinger (i utvalg)
'Om kvinner og stemmerett' i Galleri Rød, Halden Kunstforening 2013
(6. og siste utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'Om skog' i Galleriet til Norsk Skogmuseum, Elverum 2012
(5. utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'Hyllest til Hannah' i Galleri Hans, Ørland Kultursenter, Brekstad 2011
(4. utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'VERDENSVEVEN3' i Leidangsgalleriet, Stiklestad/Nils Aas Kunstverksted 2010
(3. utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide)
ARAKNE med prosjektet ’Verdensveven/Weave World Wide’, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos - 2009
ARAKNE med prosjektet ’Verdensveven/Weave World Wide’, Rørosmuseet - 2009
’Erotikk og glede’. Isfjorden, Møre og Romsdal - 2004
’10 år i Dronningensgate’, Vandreutstilling: Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Namsos, Kragerø Kunstforening og
Trøndelag senter for Samtidskunst (TSSK) - 1998
’5 fra Trondheim’, Nykøbing Sj, Danmark - 1992
’Midtnorsk Tekstilutstilling’, vandreutstilling: Island, Færøyene, Sverige, Norge - 1989 – 92
Trøndelagsutstillingen - 1988 -91 -92
’Art 88’ og ’Art 89’, ”Heimdalsutstillingen” - 1988 -89
Nordnorsk Samtidskunst, Svolvær - 1987 -88
Nordnorsk Kunst, Moss Kunsthall - 1987
Den Nordnorske Kunstutstilling - 1979 -80

Group Exhibitions (a selection)
'About Women and Suffrage' in Galleri Rød, Halden Kunstforening 2013
(6th. an last exhibition in the project Verdensveven/Weave World Wide)
'On Forests' in the gallery at Norsk Skogmuseum, Elverum 2012
(5th. exhibition in the project Verdensveven/Weave World Wide')
'Tribute to Hannah' in Galleri Hans, Ørland Kultursenter, Brekstad 2011
(4th. exhibition in the project Verdensveven/Weave World Wide)
ARAKNE 'Verdensveven3', Leidangsgalleriet, Stiklestad/Nils Aas Kunstverksted 2010. (3rd. exhibition in the project Verdensveven/Weave World Wide)
ARAKNE with the project ‘Verdensveven/Weave World Wide’ Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos - 2009
ARAKNE with the project ‘Verdensveven/Weave World Wide’, Rørosmuseet, 2009
”Erotic and Joy” (Erotikk og Glede) Isfjorden, Møre og Romsdal - 2004
”10 years in Dronningensgate”, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Namsos,
Kragerø Kunstforening, Trøndelag Center for Contemporary art (TSSK) (tour) - 1998
”Midtnorsk Tekstilutstilling”, Iceland, The Faroes,, Sweden, Norway (tour) - 1989 – 92
Trøndelagsutstillingen, annual exhibition (tour) - 1988 -91 -92
”Art 88”, ”Art 89”, Heimdalsutstillingen, Trondheim 1988 -89
Northern Norwegian Contemporary Art, Svolvær - 1987 -88
Northern Norwegian Art, Moss Kunsthall - 1987
Northern Norwegian Art Exhibition (Nordnorsken) (tour) - 1979 -80

Innkjøpt av (blant andre)
Trondheim Kommune, Helse og Velferd - 2005
Statoil Forskningssenter - 1993
Olavshallen, Trondheim - 1989
Garnisonen i Sør-Varander, Kirkenes – 1980
Bardufoss Kommune, Sætermoen - 1979

Purchase (a selection)
Trondheim Kommune, (Health and Welfare) - 2005
Statoil Forskningssenter (Research Center) - 1993
Olavshallen, The Concert Hall, Trondheim - 1989
Garnisonen (The garrison) in Sør-Varanger, Kirkenes - 1980
Bardufoss Kommune, Sætermoen - 1979

Utsmykkinger (i utvalg)
Frosta bo- og behandlingssenter (Kunstverket) 2002
Innherred Sykehus, Levanger - 1999
Finnfjordbotn Vidaregåande skole, Finnsnes - 1986
Bardufoss Videregående skole - 1984
NSB, Velferdsbygg, Mosjøen - 1984
Lenvik Helsesenter, Finnsnes - 1982

Commisions, public art (a selection)
Frosta Bo- og behandlingssenter (Old peoples home and hospital) - 2002
Innherred Sykehus (Hospital), Levanger - 1999
Finnfjordbotn Vidaregåande skole (College), Finnsnes - 1986
Bardufoss Videregående skole (College), Moen i Målselv - 1984
NSB, Mosjøen - 1984
Lenvik Helsesenter (Nursery Center), Finnsnes 1982

Kirketekstiler (i utvalg)
Nidaros Bispedømme: Reisebispekåpe og tilpasset stola - 2008 – 2009
Mefjordvær Kirke: Messehagel og prekestolklede - 2007
Berg Kirke, Skaland. Messehagel, stola, prekestolklede og front til lesepult - 2001
Husøy Kapell, prekestolklede – 1986. Billedteppe - 1995
Finnsnes Kirke: Altertavle - 1981

Church Textiles (a selection)
Nidaros Bishopric: Episcopal Vestment and Stola - 2008 – 2009
Mefjordvær Kirke: Red and green Chasubles and Textile decoration for the pulpit - 2007
Berg Kirke, Skaland: Green Chasuble and Stola and Texile decorations for pulpit and rostrum - 2001
Husøy Kapell: Textile decoration for the pulpit – 1986. Tapestry - 1995
Finnsnes Kirke, Finnsnes: Alterpiece - 1981

Kunstnerisk Konsulent (i utvalg)
Hoeggen Kirke, Trondheim - 1997 – 2000
Namdal Sykehus, Namsos - 1990
Norsk Hydro, Harstad - 1983

Art Consultant (a selection)
Hoeggen Church, Trondheim - 1997 – 2000
Namdal Sykehus (Hospital), Namsos - 1990
Norsk Hydro, Harstad - 1983

Medlemskap
Norske Billedkunstnere
Norske Tekstilkunstnere
Trøndelag Bildende Kunstnere
Kunstnerforeningen

Membership
Norske Billedkunstnere – Norwegian Artists Union
Norske Tekstilkunstnere – Norwegian Textile Artists
Trøndelag Bildende Kunstnere
Kunstnerforeningen

 


KONTAKTINFORMASJON
Adresse:
Holbergs gate 25 D,
7015 Trondheim

Adresse atelier:
Gregus Kunstnerverksteder.
Gregus Gate 7, 7067 Trondheim

E-post: randi.h.hjorth@gmail.com

Mobil: (+47) 957 56 514

Medlem av BONO

Org.nr. 984 083 327

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7044 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: post@arakne.no MOBILE: (+47) 995 80 417