Vevkollegiet ARAKNE
  

KUNSTNERE
   ANNE-KIRSTI ESPENES KAMME GREIFF METTE N. HANDBERG RANDI H. HJORTH
 


 


 RANDI HEITMANN HJORTH
  Jobber med 2- og 3-dimensjonal billedvev i et abstrakt formspråk.   Tlf. 957 56 514     randi.h.hjorth@gmail.com

 


 OM HJORTH - OMTALER - CV - ANDRE ARBEIDER - ELDRE ARBEIDER

 

CV – English text in color

Utdanning
Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design 1969 -72

Education
Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen. Textile art - 1969 -72

Stipend
Dir. dr med H. Evensens legat - 1991
Vederlagsfondets stipend - 19
Statens reise- og studiestipend - 1989
Norsk Kulturråds Debutantstøtte - 1987
Lenvik Kommune og Troms Fylkes Kulturstipend - 1980

Scolarships/Grants
Dir. dr med H. Evensens legacy 1991
Remuneration Foundation (Vederlagsfondet) scholarship 1990
The National Travel and Study Grants for Artists - 1989
Nowegian Cultural Council Debutants support - 1987
Lenvik Community & Troms County Scholarship for Artists - 1980

Separatutstillinger
Neadalen Kunstforening, Selbu - 1995
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum - 1990

Solo Exhibitions
Neadalen Kunstforening, Selbu - 1995
Museum for Applied Arts (Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum).Trondheim - 1990

Gruppe- og Kollektivutstillinger (i utvalg)
'Om kvinner og stemmerett' i Galleri Rød, Halden Kunstforening 2013
(6. og siste utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'Om skog' i Galleriet til Norsk Skogmuseum, Elverum 2012
(5. utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'Hyllest til Hannah' i Galleri Hans, Ørland Kultursenter, Brekstad 2011
(4. utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide')
'VERDENSVEVEN3' i Leidangsgalleriet, Stiklestad/Nils Aas Kunstverksted 2010
(3. utstilling i prosjektet 'Verdensveven/Weave World Wide)
ARAKNE med prosjektet ’Verdensveven/Weave World Wide’, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos - 2009
ARAKNE med prosjektet ’Verdensveven/Weave World Wide’, Rørosmuseet - 2009
’Erotikk og glede’. Isfjorden, Møre og Romsdal - 2004
’10 år i Dronningensgate’, Vandreutstilling: Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Namsos, Kragerø Kunstforening og
Trøndelag senter for Samtidskunst (TSSK) - 1998
’5 fra Trondheim’, Nykøbing Sj, Danmark - 1992
’Midtnorsk Tekstilutstilling’, vandreutstilling: Island, Færøyene, Sverige, Norge - 1989 – 92
Trøndelagsutstillingen - 1988 -91 -92
’Art 88’ og ’Art 89’, ”Heimdalsutstillingen” - 1988 -89
Nordnorsk Samtidskunst, Svolvær - 1987 -88
Nordnorsk Kunst, Moss Kunsthall - 1987
Den Nordnorske Kunstutstilling - 1979 -80

Group Exhibitions (a selection)
'About Women and Suffrage' in Galleri Rød, Halden Kunstforening 2013
(6th. an last exhibition in the project Verdensveven/Weave World Wide)
'On Forests' in the gallery at Norsk Skogmuseum, Elverum 2012
(5th. exhibition in the project Verdensveven/Weave World Wide')
'Tribute to Hannah' in Galleri Hans, Ørland Kultursenter, Brekstad 2011
(4th. exhibition in the project Verdensveven/Weave World Wide)
ARAKNE 'Verdensveven3', Leidangsgalleriet, Stiklestad/Nils Aas Kunstverksted 2010. (3rd. exhibition in the project Verdensveven/Weave World Wide)
ARAKNE with the project ‘Verdensveven/Weave World Wide’ Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos - 2009
ARAKNE with the project ‘Verdensveven/Weave World Wide’, Rørosmuseet, 2009
”Erotic and Joy” (Erotikk og Glede) Isfjorden, Møre og Romsdal - 2004
”10 years in Dronningensgate”, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Namsos,
Kragerø Kunstforening, Trøndelag Center for Contemporary art (TSSK) (tour) - 1998
”Midtnorsk Tekstilutstilling”, Iceland, The Faroes,, Sweden, Norway (tour) - 1989 – 92
Trøndelagsutstillingen, annual exhibition (tour) - 1988 -91 -92
”Art 88”, ”Art 89”, Heimdalsutstillingen, Trondheim 1988 -89
Northern Norwegian Contemporary Art, Svolvær - 1987 -88
Northern Norwegian Art, Moss Kunsthall - 1987
Northern Norwegian Art Exhibition (Nordnorsken) (tour) - 1979 -80

Innkjøpt av (blant andre)
Trondheim Kommune, Helse og Velferd - 2005
Statoil Forskningssenter - 1993
Olavshallen, Trondheim - 1989
Garnisonen i Sør-Varander, Kirkenes – 1980
Bardufoss Kommune, Sætermoen - 1979

Purchase (a selection)
Trondheim Kommune, (Health and Welfare) - 2005
Statoil Forskningssenter (Research Center) - 1993
Olavshallen, The Concert Hall, Trondheim - 1989
Garnisonen (The garrison) in Sør-Varanger, Kirkenes - 1980
Bardufoss Kommune, Sætermoen - 1979

Utsmykkinger (i utvalg)
Frosta bo- og behandlingssenter (Kunstverket) 2002
Innherred Sykehus, Levanger - 1999
Finnfjordbotn Vidaregåande skole, Finnsnes - 1986
Bardufoss Videregående skole - 1984
NSB, Velferdsbygg, Mosjøen - 1984
Lenvik Helsesenter, Finnsnes - 1982

Commisions, public art (a selection)
Frosta Bo- og behandlingssenter (Old peoples home and hospital) - 2002
Innherred Sykehus (Hospital), Levanger - 1999
Finnfjordbotn Vidaregåande skole (College), Finnsnes - 1986
Bardufoss Videregående skole (College), Moen i Målselv - 1984
NSB, Mosjøen - 1984
Lenvik Helsesenter (Nursery Center), Finnsnes 1982

Kirketekstiler (i utvalg)
Nidaros Bispedømme: Reisebispekåpe og tilpasset stola - 2008 – 2009
Mefjordvær Kirke: Messehagel og prekestolklede - 2007
Berg Kirke, Skaland. Messehagel, stola, prekestolklede og front til lesepult - 2001
Husøy Kapell, prekestolklede – 1986. Billedteppe - 1995
Finnsnes Kirke: Altertavle - 1981

Church Textiles (a selection)
Nidaros Bishopric: Episcopal Vestment and Stola - 2008 - 2009
Mefjordvær Kirke: Red and green Chasubles and Textile decoration for the pulpit - 2007
Berg Kirke, Skaland: Green Chasuble and Stola and Textile decoratiol for til pulpit and rostrum - 2001
Husøy kapell: Textile decoration for the pulpit- 1986. Tapestry - 1995
Finnsnes Kirke, Finnsnes: Alterpiece - 1981

Konkurranser
Reisebispekåpe til Nidaros Biskop - vunnet 2007
Bispekåpe til Preses - 2012 - blant tre finalister

Competitions
Episcopal Vestment for Nidaros Bishop - 2007
Episcopal Vestment for Preses - 2012 - among three finalists

Kunstnerisk Konsulent (i utvalg)
Hoeggen Kirke, Trondheim - 1997 – 2000
Namdal Sykehus, Namsos - 1990
Norsk Hydro, Harstad - 1983

Art Consultant (a selection)
Hoeggen Church, Trondheim - 1997 – 2000
Namdal Sykehus (Hospital), Namsos - 1990
Norsk Hydro, Harstad - 1983

Verv
Medlem av arbeidsgruppa for Trondheim Open 2016
Koordinator for Trondheim Open 2018
Styreleder og administrator for Gregus Kunstnerverksteder, Trondheim

Medlemskap
Norske Billedkunstnere
Norske Tekstilkunstnere
Trøndelag Bildende Kunstnere
Kunstnerforeningen

Membership
Norske Billedkunstnere – Norwegian Artists Union
Norske Tekstilkunstnere – Norwegian Textile Artists
Trøndelag Bildende Kunstnere
Kunstnerforeningen

 

 


KONTAKTINFORMASJON
Adresse:
Ladeveien 32,
7066 Trondheim

Adresse atelier:
Gregus Kunstnerverksteder.
Gregus Gate 7, 7067 Trondheim

E-post: randi.h.hjorth@gmail.com

Mobil: (+47) 957 56 514

Medlem av BONO

Org.nr. 984 083 327

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417